TR EN RU
YEO Grup
YEKA

YEKA

YEKA


Yenilenebilir enerji projeleri için tahsis edilen, özellikleri ve kritik unsurları Kanun ile belirlenmis özel nitelikli alanlardır. YEKA konseptinin, piyasanın lisanslı ya da lisanssız diğer yatırımlarından farkı, yerli ekipman üretim sartına bağlanmış olarak yüksek ölçekte/hacimde kurulu güç imkânı sağlamaktadır.

YEKA GES-3 kapsamında belirlenen bölgelerde her bir yarışma 10 MWe olmak üzere toplam bağlantı kapasitesi 1.000 MWe olacak şekilde 100 adet yarışma yapılmaktadır.

Yarışmayla ilgili diğer önemli hususlar ise şöyle


- Yarışmaya sadece Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş tüzel kişi başvurabilmektedir.
- İş deneyimi şartı aranamamaktadır.
- Mali yeterlilik şartı aranmamaktadır.
- Yarışma ilanında yer alacak kilovatsaat başına elektrik enerjisi alım tavan fiyatı üzerinden açık eksiltme usulüne göre yapılacak, en düşük ve son teklife ulaşılınca sonlandırılmaktadır.
- YEKA’larda kurulacak güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisinde kullanılan güneş modülleri kristal (silisyum esaslı; tek/mono veya çok/poli), ince film, çok katmanlı veya çift yüzlü (bifacial) teknolojilerinden bir veya birkaçını içerebilmektedir.
- YEKA projelerinde Yerli Malı Belgeli Aksam ve Asgari Yerlilik oranlarına uygun malzeme kullanılması gerekmektedir.

YEO Solar olarak YEKA Projelerinde verdiğimiz hizmetler


- Detaylı fizibilite çalışması
- Ekipman tedariki
- Projelendirme
- Anahtar Teslim Hizmet (EPC)