TR EN RU
YEO Grup
Hidroelektrik + Güneş Enerji Santrali

Hidroelektrik + Güneş Enerji Santrali

Hidroelektrik Enerji ve Güneş Enerjisi Birleşik Üretim Santrali


- Lisanslı hidroelektrik santralinizi güneş enerjisi santrali ile destekleyerek yenilenebilir enerjiden elektrik üretimine katkıda bulunun.
- Hidroelektrik enerji santralinde dönemsel olarak suyun çekildi, sistemin tam verimle çalışmadığı dönemlerde, santralinizi güneş enerjisi santraliyle destekleyerek tam kapasite ile yüksek verimde çalışmasını sağlayın.
- Hidroelektrik enerji santralinize yüzer Güneş Enerji Santrali kurarak hem suyun buharlaşmasını engelleyip hem de mevcut panellerinizi su ile soğutarak verimli bir şekilde çalışmasını sağlayın.
- Üretilen enerjiyi satarak mevzuatta bulunan teşvikli fiyattan daha fazla kazanın.
- İç tüketiminizi güneş enerjisinden sağlayarak kapasite oranınızı arttırın.

Yardımcı Kaynak Kurulabilecek Alanlar


- Rezervuar alanı
- Gövde (inşaatı gövdeye fiziksel olarak bitişik tüm yapılar dâhil),
- Kazı palyeleri
- Kanal veya iletim tüneli
- Çökeltim ve yükleme havuzları
- Cebri boru hattı
- Regülatör (varsa gövde kısmı dâhil)

Kurulu Güç Sınırı


- Lisansa derç edilen elektriksel kurulu gücü geçmeyecek optimum kurulu güç
- Kurulu güç sınır yok!
Örnek Fizibilite Çalışması
Örnek Fizibilite Çalışması
Detaylı Kurulum, Başvuru ve Onay Süreci
Detaylı Kurulum, Başvuru ve Onay Süreci