TR EN RU
YEO Grup
Maden

Maden

Maden


Dünya genelinde uygulanan dizel, HFO (Heavy Fuel Oil – Genel ağır yakıt yağı, özellikle yüksek viskoziteye ve yoğunluğa sahip ısı ve hareket üretmek için kullanılan yakıtlar) ve gaz tüketimini azaltmak için yararlanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından madencilik şirketleri de maliyetlerini düşürüp yenilenebilir enerji potansiyelinden yararlanmaktadır.

YEO Solar’ın sunmuş olduğu çözümlerle tüm madenlerde, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu ile enerji maliyet pozisyonları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağı gözlemlenmektedir. Bu noktada; bağımsız güç sağlayıcılar (IPP’ler) madenlerin yenilenebilir enerji altyapısına yatırım yapmakta ve elektrik satın alma anlaşmaları (PPA) yoluyla madenlere elektrik satmaktadır.

Neden Güneş Enerjisi Tercih Edilmeli?


ekonomik

Ekonomik
 • Fosil yakıt kullanımının azalması
 • Değişken yakıt fiyatları ile karşılaştırıldığında, daha öngörülebilir enerji maliyetleri
 • Rekabetçi sanayinin artması ve yeni sektörlerin yaratılması
 • Hükümet tarafından sağlanan özel teşvikler

ekonomik

Çevresel
 • Temiz enerji kaynağı
 • Düşük karbon emisyonu
 • Atık yok
 • Gürültüsüz

ekonomik

Operasyonel
 • Yüksek güvenilirlik
 • Tecrübeye dayalı yüksek stabilizasyon
 • Emniyetli ve güvenli
 • Lojistik için daha az insan gücü
 • Daha az bakım


Tesisi tasarlıyor, inşa ediyor ve devreye alıyoruz

Madenlerden Elektrik Üretim Alternatifleri
Dizel Jenerator
ekonomik

Dizel Jeneratör + Enerji Depolama
ekonomik
ekonomik

Dizel Jeneretör + Enerji Depolama + Güneş Enerjisi
ekonomik
ekonomik
ekonomik

Dizel Jeneratör + Enerji Depolama + Güneş Enerjisi+ Rüzgar Enerjisi
ekonomik
ekonomik
ekonomik
ekonomik
Elektriksel Denge Planı (EBoP)

Enerji santrali bileşenlerini planlama, izleme ve korumayı ifade eder. (Elektrik üretimi, iletimi veya dağıtım performansının optimize edilmesi)

- Enerji Yönetim Sistemleri (EMS)

- Dağıtık Kontrol Sistemleri (DCS)

- Otomasyon Sistemleri


Mikro Şebeke

Mikro şebeke, kontrol özelliğine sahip yerel bir enerji şebekesidir. Şebekeden ayrılabilir ve otonom olarak çalışabilir.
Elektrik enerjisi üretimi, ağ desteği ve güç kalitesi için çözümler sunar.

- Akü sistemlerini kontrol eder.

- Yenilenebilir enerji santrallerini yönetir

- Mikro şebekeleri kontrol eder

- Güç ve enerji akışını optimize eder

- %100 yenilenebilir enerji tedariki sağlar

- İkincil frekans ve gerilim kontrolü sağlar


Güneş Enerjisi Entegreli Maden Tesisi

Güneş Enerjisi Entegreli Maden Tesisi