TR EN RU
YEO Grup

Farklılık@YEOSolar

YEO Solar dünyası oldukça çeşitlidir. YEO Solar için çalışan insanlar cinsiyetleri, yaşları, etnik kökenleri, dinleri ve dünya görüşleri bakımından farklıdır. Bu çeşitliliğin, açık fikirli ve küresel bir şirket kültürünü geliştirmenin en iyi yollarından biri olduğuna inanıyoruz.

Birçok ülkede faaliyet gösteren YEO Solar, bireysel yetenek ve yeteneklerden faydalanmaktadır. Her yetenek, her çalışma yöntemi, her yeni fikir, her kültürlerarası deneyim ve yaratıcılığın proje çalışması üzerinde olumlu bir etkisi vardır ve iyi bir kurumsal kültüre katkıda bulunur. YEO Solar olarak çeşitliliğe değer veriyor ve uygulamaya koyuyoruz, çünkü çeşitlilik yenilikçi gücümüzü ve iş başarımızı arttırıyor.