TR EN RU
YEO Grup
Termik + Güneş Enerji Santrali

Termik + Güneş Enerji Santrali

Termik Enerji ve Güneş Enerjisi Birleşik Üretim Santrali


- Lisanslı termik santralinizi güneş enerjisi santrali ile destekleyerek enerji üretiminizi arttırabilirsiniz.
- İç tüketimin yüksek olduğu termik enerji santrallerinde güneş enerjisinden enerji üretimi sağlayarak yenilenebilir enerji kapasite oranınızı arttırabilirsiniz.
- Üretilen enerjiyi satarak mevzuatta bulunan teşvikli fiyattan daha fazla kazanabilirsiniz.

Santral Sahası Kurulabilecek Alanlar


- Kömür madeni sahasına ve sahaya bitişik arazi tipi Güneş Enerji Santrali

Kurulu Güç Sınırı


- Anlık enerji üretimi kurulu gücü aşmamalı
- Yıllık enerji üretiminde kapasite oranı geçilmemeli
Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti
Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti
Detaylı Kurulum, Başvuru ve Onay Süreci
Detaylı Kurulum, Başvuru ve Onay Süreci